Tarih Boyunca Yaşanmış En Büyük 10 Savaş – Tarihteki Savaşlar

Tarih Boyunca Yaşanmış En Büyük 10 Savaş – Tarihteki Savaşlar

Tarihteki savaşlar isimleri, tarihteki savaşlar nelerdir, dünya tarihindeki önemli savaşlar, 

İnsanlık tarihi boyunca tarihlerin dönüm noktası her zaman savaşlarla olmuştur. Ülkeler,topluluklar bloglar, etnik gruplar arası birçok savaş meydana gelmiştir. Bunların sonucunda milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir.

Tarihteki Savaşların sonları ile beraber uluslararası  ekonomik, sosyo-kültürel alanlarda birçok değişmeler meydana  gelmiştir.

Bu yazımızda tarih boyunca yaşanmış en büyük 10 savaşı listeledik.

İşte Dünya tarihindeki önemli savaşlar, 


Taiping-İsyanı

1-Taiping İsyanı (1851-1864)

19. yüzyılda Çin’i sarsan siyasi ve dinsel nitelikli ayaklanmadır. 20 milyon insanın ölümüne yol açmıştır.

Moğollar

2-Moğol İstilası (1206-1368)

Moğolların kendi topraklarını genişletmek için yaptıkları istilalardır. 6 milyona yakın insanın öldüğü belirtiliyor.

Anlushan

3- An Lushan İsyanı (755-769)

General An Lushan’ın Kuzey Çin’de kendi imparatorluğunu ilan etmesiyle başlayan savaştır. 13 milyona yakın insanın hayatını kaybettiği tarih kaynaklarında belirtiliyor.

1.Dünyasavasi

4- 1.Dünya Savaşı (1914-1918)

Avrupa merkezli küresel savaştır. Modern tarihin en büyük savaşlarındandır. Uluslararası bir savaş olduğu için savaş sonrası uzun bir dönem küresel olarak ekonomik ve sosyal alanlarda bir çok değişim meydana geldi. 13 milyona yakın insan hayatını kaybetti.

2.dünyasavasi

5- 2. Dünya Savaşı (1939-1945)

Dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup birçok devletin yer aldığı küresel bir savaştır. Tarihteki savaşlar içerisindeki en büyük ve yıkıcı savaştır. 50 milyona yakın insan öldü.


Qinghanedanlıgı

6- Qing Hanedanlığı’nın Ming Hanedanlığı’nı Fethi Savaşı (1616-1662)

Çin ‘in son imparatorluk hanedanlığı olan Qing Hanedanlığı ile Ming Hanedanlığı arasında yapılan savaştır.

25 milyon insan hayatını kaybetti. Ming Hanedanlığı isyancılarını yenerek Bejing’i başkent yapan Qing Hanedanlığı fethi tamamlayıp Çin’i birleştirdi.

Napolyon

7- Napolyon Savaşları (1803-1815)

Fransız devrim savaşlarının ardından Napolyon önderliğindeki Fransa ile Avrupa’nın diğer güçlü devletlerinin oluşturduğu koalisyon arasında gerçekleşen savaştır. 4 milyon kişi bu savaşta hayatını kaybetti.

Dunganisyani

8- Dungan İsyanı (1862-1877)

Çin’de yaşayan müslümanlar tarafından dinsel ve ırksal ayrılıklara tepki olarak başlatılmıştır. Çin’de yaşayan müslümanların nüfusunun hızla yayılması ve İslamiyetin hakim olmaya başlaması hanedanlığı rahatsız etmiştir.

Hanedanlık müslümanlara kısıtlamalar getirmiştir. Dungan halkı savaş sonrası çevre ülkelere göç etmiştir. 12 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Bu rakamın çoğunluğu müslümanlardan oluşmaktadır.

rusicsavasi

9- Rus İç Savaşı (1917-1922)

Bolşeviklerle muhalifler arasında yaşanan savaştır. 6 milyon insan ölmüştür.

Timur

10- Timur ve Seferleri (1369-1405)

Timurun seferleri sonucunda 15 milyon insan ölmüştür.